Fact checking:

Fact checking:

"Analizând evoluţia demografică şi fluxurile de intrări-ieşiri ale elevilor pe niveluri de pregătire pentru anul şcolar 2009-2010, neluând în calcul rata de repetenţie, faţă de anul 2008-2009, propunem: - creşterea cifrei de şcolarizare la învăţământul liceal, clasa a IX-a învăţământ de zi, cu 72.000 locuri, prin preluarea locurilor care se şcolarizau în cadrul şcolilor de arte şi meserii ." Citat din nota de fundamentare a HG 77/2009 prin care doamna Andronescu a decis să nu mai acorde cifre de şcolarizare şcolilor profesionale.

Efecte:


Dacă în anul 2002 în şcolile profesionale erau înscrişi peste 270.000 de elevi, numărul celor care au vrut să obţină o certificare a scăzut până la aproape 12.000 de tineri in 2012, potrivit datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).

Inapoi