Egalitatea de sanse in educatia romaneasca - nepasare sau incompetenta

Egalitatea de sanse in educatia romaneasca - nepasare sau incompetenta

Am făcut ieri o Interpelare adresată ministrului educației, doamna Ecaterina Andronescu, prin care am cerut detalii despre ce măsuri au fost luate pentru a reduce decalajul major dintre orașe unde 16% dintre tinerii până în 24 de ani au studii superioare și mediul rural unde numai 4% dintre aceștia au studii superioare. Concret, cum sunt sprijinite sau consiliate familiile sărace să își îndrepte copiii către școală și să-i încurajeze să își termine studiile?

De asemenea, am adresat mai multe întrebări legate de procedurile elaborate pentru desfășurarea examenului de capacitate sau bacalaureat pentru copiii cu deficiențe de vedere/de auz, cu tulburări de spectru autist sau cu tulburări specifice de învățare. Aceste proceduri au fost elaborate de-abia la jumătatea lui februarie, cu doar câteva luni înaintea examenelor, timp insuficient pentru a redresa neajunsurile cuprinse în acest document (timp prea mic de examinare acordat în plus copiilor, profesorul supraveghetor să citească subiectele pe rând, așteptând ca elevul să le rezolve gradual, și, după fiecare subiect rezolvat, să îi fie citit următorul).

Când va fi respectat Ordinul de Ministru (OMEN) 3124/2017- Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare și va fi pus cu adevărat în practică la nivelul fiecărei școli? Părinții acestor copii sunt extrem de preocupați și de îngrijorați de acest subiect, și în același timp sunt singurii care se luptă pentru implementarea acestei metodologii.

De ce actele care le sunt solicitate pentru certificarea CMBRAE/CJRAE (Centrul Municipiului București, respectiv Județean, de Resurse și Asistență Educațională) părinților de la medicii specializați nu le sunt acoperite de asigurarea de sănătate? Câți copii nu vor primi educație de calitate, cu mijloacele specifice, din cauza acestor costuri pe care părinții lor trebuie să le achite pentru a face dovada unei anumite tulburări sau deficiențe?

Când vor fi gata hărțile mentale care îi ajută să integreze informațiile mult mai ușor? Aceste hărți Mentale sunt un suport prețios didactic pentru orice copil, nu numai pentru cei cu nevoi speciale. Când va fi elaborat un Model de Plan Personalizat (așa-numitul PEP) la nivelul fiecărei școli? Și când va fi pus în practică?

Când vor fi integrați acești copii care formează o minoritate tăcută și, din această cauză, ignorată de autorități? Când școala românească le va oferi educație adaptată nevoilor lor și când va înceta doar să-i tolereze, așa cum se întâmplă în prezent?

Inapoi