Primarii și pensiile speciale

Primarii și pensiile speciale

Am întrebat în scris primarii ce părere au față de acordarea acestora de pensii speciale, în condițiile în care, mai nou, au dreptul legal de a avea venituri și din activități comerciale, și așteptăm cu interes răspunsurile lor.

Senatul Romȃniei a aprobat recent proiectul Codului Administrativ, care acordă, conform Art. 248, persoanelor alese începȃnd cu 1992, care au exercitat funcţii de autoritate executivă, respectiv primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, dreptul de a beneficia de o indemnizaţie lunară pentru limită de vȃrstă, care să se cumuleze cu orice tip de pensie.

Sunt exceptaţi de la aplicarea acestei prevederi primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene care au fost condamnați definitiv pentru comiterea, în calitate de primar, viceprimar, președinte și vicepreședinte de consilii județene, a unei infracțiuni de corupție.

Introducerea acestei măsuri reprezintă un efort semnificativ pe care bugetul de stat va trebui să îl suporte, argumentul fiind că aceşti aleşi nu îşi pot găsi un loc de muncă şi nu au o altă sursă de subzistenţă după încetarea mandatului. Înțelegem că, de fapt, coaliția de guvernare consideră că primarii și președinții și vicepreședinții de consilii județene trebuie sa fie doar niște membri de partid obedienți și atât de slab pregătiți încât sunt incapabili să muncească?

Inapoi