România anului 2018

România anului 2018

În România anului 2018, cei mai mulți români care locuiesc la țară au toaleta în fundul curții și nu beneficiază de apă curentă

Conform Institutului Național de Statistică, pe medii de rezidenţă, sunt disparități foarte pronunţate la ambele tipuri de utilităţi între mediul rural și urban. Cauza principală este slaba dezvoltare a sistemului public de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate în localităţile rurale, faţă de cele urbane. Astfel, doar 45% din gospodăriile de la țară beneficiază de avantajele oferite de existenţa unei băi şi a grupului sanitar.

Dintre acestea, cele ale salariaţilor şi lucrǎtori pe cont propriu (inclusiv patroni), care au dispus de resurse financiare mai mari, şi-au putut asigura cele două tipuri de utilităţi într-o proporţie mult superioară, faţă de media pe total rural. Mai multe detalii, aici: https://goo.gl/pGyzqa

Acestea sunt problemele de azi ale românilor care ar trebui să îi preocupe pe guvernanți. Acestea sunt problemele României pe care ar trebui să le rezolvăm cât mai repede.
 
Inapoi